Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is CNG?

Gecomprimeerd aardgas (Engels: compressed natural gas afgekort CNG) is aardgas onder druk dat voornamelijk als voertuigbrandstof wordt gebruikt.

CNG wordt meestal gemaakt door aardgas met behulp van een compressor te comprimeren tot een druk van ca. 200 bar, bestaat voornamelijk uit methaan.

CNG kan bij omgevingstemperatuur in gasvorm worden opgeslagen. In tegenstelling tot LPG is CNG bovendien lichter dan lucht. 

Bijgevolg mogen aardgasvoertuigen ook in ondergrondse garages worden geparkeerd. CNG-wagens zijn dus niet vatbaar voor explosiegevaar.

Is de aardgasauto of CNG-wagen een volwaardig alternatief?

Vandaag rijden er wereldwijd meer dan 20.000.000 voertuigen rond op aardgas. Met dit gas (CNG – compressed natural gas) verwarmen we ook onze huizen.

Aardgas is vrijwel overal ter wereld voorradig en is minder vervuilend dan benzine of diesel. Het is dus best een klimaatvriendelijke brandstof om mee te rijden.

België telt zo'n 16 000 auto’s op CNG, en verschillende constructeurs zien meer toekomst in deze technologie dan in de elektrische auto. Intussen zijn ook al meer dan 100 tankstations in het land uitgerust met een CNG-pomp.

Installatie en kostprijs

CNG wordt opgeslagen in gasflessen die in de chassis van de auto worden geïntegreerd. Tegenwoordig bieden al meerdere merken CNG-wagens aan met een steeds breder gamma aan modellen.

Qua aankoop is een CNG-voertuig gemiddeld 200 € duurder dan een dieselvoertuig en 2.400 € duurder dan een benzinevoertuig. 

Meestal beschikken CNG voertuigen over een 'dual fuel tank'. Hierdoor kunnen ze overschakelen op benzine als de CNG-tank leeg is.

Afhankelijk van het model, kan u 300 à 800 kilometer op aardgas rijden. De totale actieradius van CNG-wagens met 'dual fuel tanks' bedraagt soms meer dan 1000 km.

Tankstations

Het aantal CNG-tankstations is de laatste jaren sterk gegroeid. De meeste daarvan (zo'n 80) zijn gelegen in Vlaanderen, terwijl Wallonië er voorlopig 19, en Brussel 1 tankstation telt.

Maar door het groeiend succes van de CNG-wagen zullen er heel wat nieuwe pompstations volgen.

Lijst van CNG stations:

Voordelen van CNG

 • 77% minder fijn stof dan een dieselwagen.
 • 11% minder CO2-uitstoot (als je tenminste geen rekening houdt met de ontginningsmethode, zie 'Nadelen van CNG' hieronder).
 • 90% minder stikstofoxiden.
 • tot 35% goedkoper dan diesel.
 • ongeveer 75% goedkoper dan benzine.
 • tanken gaat even snel als bij klassieke brandstoffen; veel sneller dus dan het opladen van een elektrische auto.
 • CNG veroorzaakt minder motorslijtage, omdat er minder verbrandingsresidu’s zijn.
 • Een CNG-voertuig kan ook rijden op biogas, dat wordt verkregen door de ontbinding van organisch afval. Dit zorgt dus voor een extra ecologisch voordeel.
 • Aardgas is mogelijk voor alle verkeerssegmenten: personenwagens, bestelwagens, bussen, trucks, scheepvaart.
 • Stadsbussen en taxi’s op CNG bieden een antwoord op de low emission zones in grote steden.
 • Aardgas wordt vervoerd via het ondergronds transport- en distributienet, wat het aantal vrachtwagens op de wegen sterk kan doen dalen.
 • Fiscaal voordeel : De Vlaamse overheid biedt gunstige voorwaarden voor CNG-wagens op het vlak van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV).

» Studie gecontroleerd door Mobi en Marc Pecqueur (Thomas More) en gevalideerd door UGent.
» Studie met betrekking tot de rentabiliteit van CNG voor auto's.

Nadelen van CNG

Aardgas is dan wel een zuivere brandstof, maar als je ook rekening houdt met de ontginningsmethode, dan scoort ze wat minder goed.

Zo bestaat aardgas voor het grootste deel uit het broeikasgas methaan. Tijdens de ontginning lekt daarvan steeds een deel onzichtbaar weg.

Bronvermelding

Bovenstaande info en nog veel meer over CNG is terug te vinden op onderstaande website:
https://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/is-de-aardgasauto-of-cng-wagen-een-volwaardig-alternatief/198/